Шүүх орох замд… замын эсрэг талаас үсдээд л зам руу авчирсан